Denna hemsida/app är inte aktiv för tillfället. Du når tillsvidare Wismars Kolgrill på telefon 0480-14410.